Tuesday, January 20, 2009

Call A Javascript Function With Silverlight

ScriptObject script = (ScriptObject)HtmlPage.Window.GetProperty("ChangeImg");
script.InvokeSelf();

İlk satırda sayfasımızda yer alan ChangeImg adlı fonksiyona erişiyoz ve alt satırda bu fonksiyonu çalıştırıyoruz.

Eğer parametre göndermek istersek;
script.InvokeSelf("par1","par2");

No comments:

Post a Comment